1
Bạn cần hỗ trợ?

Top sản phẩm mới nhất

✓ Chiều dài (mm) : 157.5 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 77.4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 7.7 mm

✓ Cân nặng (g) : 178 g

✓ Kiểu màn hình : Super Retina HD, 1242 x 2688 Pixels

✓ Kích thước màn hình : 6.5 inch

✓ Chiều dài (mm) : 143.6 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 70.9 mm

✓ Chiều cao (mm) : 7.7 mm

✓ Cân nặng (g) : 177 g

✓ Kiểu màn hình : OLED

✓ Kích thước màn hình : 5.8 inch

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Phiên bản : Lock 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Phiên bản : Lock 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

Sản phẩm cao cấp

✓ Bộ nhớ trong : 256 GB

✓ Chiều dài (mm) : 144 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 71,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 81 mm

✓ Cân nặng (g) : 188 g

✓ Kiểu màn hình : Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16M colors

✓ Kích thước màn hình : 5.8 inches, 84.4 cm2

✓ Bộ nhớ trong : 256 GB

✓ Chiều dài (mm) : 150 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75,7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8,3 mm

✓ Cân nặng (g) : 178 g

✓ Kiểu màn hình : Full HD, 6.1 Retina, 21792 x 828 pixel, 326 ppi

✓ Kích thước màn hình : 6.5 inch

✓ Bộ nhớ trong : 512 GB

✓ Chiều dài (mm) : 150 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75,7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8,3 mm

✓ Cân nặng (g) : 178 g

✓ Kiểu màn hình : Full HD, 6.1 Retina, 21792 x 828 pixel, 326 ppi

✓ Kích thước màn hình : 6.5 inch

✓ Bộ nhớ trong : 512 GB

✓ Chiều dài (mm) : 157,5 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 77.4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 7.7 mm

✓ Cân nặng (g) : 208 g

✓ Kiểu màn hình : Super Retina OLED

✓ Kích thước màn hình : 6.5 inch

✓ Bộ nhớ trong : 512 GB

✓ Chiều dài (mm) : 150 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 178 g

✓ Kiểu màn hình : Full HD, 6.1 Retina, 21792 x 828 pixel, 326 ppi

✓ Kích thước màn hình : 6.5 inch

SẢN PHẨM TẦM TRUNG

✓ Chiều dài (mm) : 157.5 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 77.4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 7.7 mm

✓ Cân nặng (g) : 178 g

✓ Kiểu màn hình : Super Retina HD, 1242 x 2688 Pixels

✓ Kích thước màn hình : 6.5 inch

✓ Chiều dài (mm) : 143.6 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 70.9 mm

✓ Chiều cao (mm) : 7.7 mm

✓ Cân nặng (g) : 177 g

✓ Kiểu màn hình : OLED

✓ Kích thước màn hình : 5.8 inch

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Phiên bản : Lock 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Phiên bản : Lock 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

SẢN PHẨM PHỔ THÔNG

✓ Phiên bản : Lock 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Phiên bản : Lock 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Phiên bản : Quốc Tế 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

✓ Phiên bản : Quốc Tế 99%

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

✓ Phiên bản : New 100% Fullbox

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 150.9 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 75.7 mm

✓ Chiều cao (mm) : 8.3 mm

✓ Cân nặng (g) : 194 g

✓ Kiểu màn hình : Liquid Retina IPS LCD

✓ Kích thước màn hình : 6.1 inches

PHỤ KIỆN NỔI BẬT

✓ Chiều dài (mm) : 38 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 36,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 11,4 mm

✓ Cân nặng (g) : 27,8

✓ Kiểu màn hình : OLED capacitive touchscreen

✓ Kích thước màn hình : 1.65 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 38 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 36,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 11,4 mm

✓ Cân nặng (g) : 27,8

✓ Kiểu màn hình : OLED capacitive touchscreen

✓ Kích thước màn hình : 1.65 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 42 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 36,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 11,4 mm

✓ Cân nặng (g) : 34,9

✓ Kiểu màn hình : OLED capacitive touchscreen

✓ Kích thước màn hình : 1.65 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 38 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 36,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 11,4 mm

✓ Cân nặng (g) : 34,9

✓ Kiểu màn hình : OLED capacitive touchscreen

✓ Kích thước màn hình : 1.65 inche

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 42 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 36,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 11,4 mm

✓ Cân nặng (g) : 34,9

✓ Kiểu màn hình : OLED capacitive touchscreen

✓ Kích thước màn hình : 1.65 inche

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 40 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 38 mm

✓ Chiều cao (mm) : 10,7 mm

✓ Cân nặng (g) : 36,7

✓ Kiểu màn hình : LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors

✓ Kích thước màn hình : 1.78 inches

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 42 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 36,4 mm

✓ Chiều cao (mm) : 11,4 mm

✓ Cân nặng (g) : 34,9

✓ Kiểu màn hình : OLED capacitive touchscreen

✓ Kích thước màn hình : 1.65 inche

Chọn màu để hiển thị giá

✓ Chiều dài (mm) : 40 mm

✓ Chiều rộng (mm) : 38 mm

✓ Chiều cao (mm) : 10,7 mm

✓ Cân nặng (g) : 36,7

✓ Kiểu màn hình : LTPO OLED capacitive touchscreen, 16M colors

✓ Kích thước màn hình : 1.78 inches

Chọn màu để hiển thị giá

Tin tức nổi bật